Weiter zum Inhalt

Gemälde aus Kalk von internationaler Bedeutung

Denne historie begynder med et udsagn fra toppen af værdiskalaen, nemlig: Særdeles bevaringsværdig, hvilket betyder: En genstand af international betydning, da den ikke findes andre steder eller kun få steder.