Læsø Fischereiindustrie

Antallet af fiskekuttere, der sejler ud og ind af Læsøs to havne, falder år for år. Det ved og mærker vi, der bor på øen, og det er en kendt udvikling for alle jer, der regelmæssigt besøger os.

Af bestyrelsesformand Gregers Jacobsen

Heldigvis er det ikke udtryk for, at fiskepladserne rundt om Læsø er blevet mindre gode.

Tværtimod har den vigtige bestand af jomfruhummer vel aldrig haft det bedre, og også andre arter har det godt. Der er fjæsing alle steder, og af nytilkomne arter kan nævnes små blæksprutter. Men i myndighedernes fastlåste idealbillede af fiskearternes udbredelse og sammensætning mangler torsken, der tilsyneladende ikke vil være i det nordlige Kattegat. Derfor mødes fiskerne år efter år med nye krav om at reducere fiskeriet.

For Læsø Fiskeindustri giver dét nogle overordnede udfordringer, idet vi er afhængige af en stor og konstant tilførsel af jomfruhummer af høj kvalitet. Købet i 2006 af vores daværende største danske konkurrent Marius Røntved har været med til at sikre den nødvendige volumen og konkurrenceevne, også over for fiskerne. Derfor oplever vi glædeligvis, at en stadig større del af de samlede danske hummerfangster landes til os på trods af færre fartøjer på Læsø. Og derfor er der i dag hummere med Læsøfærgen begge veje - heldigvis langt de fleste med færgen til Frederikshavn. 

Vi bliver ofte spurgt, om Læsø Fiskeindustri er på vej væk fra Læsø. Selv af personer, der burde kende os!!

Læsø Fiskeindustri hører sammen med Læsø, og alt, hvad der på et fornuftigt forretningsmæssigt grundlag kan placeres på Læsø, bliver det. Opstart af produktion af lageprodukter i Østerby i 2003 er et godt eksempel herpå. Man skal heller ikke glemme, at der også er fordele ved at være på Læsø. Ud over gode fysiske rammer og dygtige medarbejdere er Læsø i dag et godt og troværdigt brand godt hjulpet på vej af dygtig markedsføring af andre Læsøprodukter, specielt selvfølgelig saltet. Det kommer også os til gode, dog primært i Danmark.

Læsø Fiskeindustris placering på Læsø er endvidere i tråd med vores historie og efter bedste vurdering helt på linje med aktionærernes ønsker.

Det er ikke nogen nem opgave at opretholde og videreudvikle en større produktionsvirksomhed på en mindre ø i Kattegat, men netop viljen til og forsøget på det er af stor betydning for vores selvrespekt som øboer. Det er i hvert fald en kamp, vi fortsat vil kæmpe, og som vi føler os godt rustede til.

Som vi ser det, er den konkurrencemæssige udfordring ikke et spørgsmål om en placering på Læsø eller på fastlandet. Det er i langt højere grad et spørgsmål om at kunne klare konkurrencen med udlandet, specielt fra vore konkurrenter i Skotland og Irland.

Læsø Fiskeindustri har derfor i de seneste år søsat en række nye initiativer til fremme af produktudvikling og bedre formidling. At vi her på Læsø bakkes op af en række frivillige ildsjæle, der arrangerer en årlig hummerfestival, er vi naturligvis meget taknemmelige for.